JONGENS_edited.jpg CLINIC WU2.jpg SHFG 1_edited.jpg BARBEQUE1.jpg TENTEN_edited.jpg CLINIC 3_edited.jpg MC1_edited.jpg VRIENDINNNEN_edited.jpg KEEPER 2_edited.jpg HOTDOGS_edited.jpg
 
 

Contributie seizoen 2023-2024

De contributiebedragen voor het seizoen 2023 - 2024 zijn tijdens de ALV van september 2023 vastgesteld.
 
Contributie per categorie:
 
Funkey € 125,00
Onder 8 (F) € 190,00
Onder 10 (E) € 240,00
Onder 12 (D) € 240,00
Onder 14 (C) € 240,00
Onder 16 (B) € 250,00
Onder 19=8 (A) € 250,00
Senior € 300,00
Senioren student uitwonend € 180,00
Veteranen/Veterinnen € 250,00

 
Senior alleen meetrainen (geen wedstrijden) € 180,00

Uitgangspunten betaling:
- je leeftijd bepaalt de contributie die je betaalt
- betaling per incasso
- betaal je per factuur dan betaal je het jaartarief in 1x vooraf en evtt EUR 25,- administratiekosten
- inval-abonnement betaal je in 1x vooraf. En is incidenteel van toepassing bij teams waarvoor het bestuur dit  heeft vastgesteld. Voorwaarde is dat het team voldoende basisspelers en wissels heeft. 
- Bij tussentijds opzeggen is contributie voor het resterende deel van het seizoen verschuldigd.
- Betaling overige abonnementen in vier termijnen (december 2023, januari 2024, maart 2024 en juni 2024). 
- studententarief: > 18 jaar als studie voltijds is, beneden 18 jaar bij WO/HBO studie, in beide gevallen uitwonend

Bij storneringen en/of mislukte incasso's en een reminder ten gevolge daarvan wordt €10,- administratiekosten per keer in rekening gebracht. Bij opzegging aan het eind van het seizoen en daarna weer aanmelding voor het nieuwe seizoen wordt EUR 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Dus heb je vragen, overleg met je manager of lijncoördinator voordat je opzegt.

Voor de leeftijdscategorieën van A, B, C en D verwijzen we je naar de Junioren pagina. Informatie qua leeftijd over de Jongste Jeugd staat in het informatieboekje op de betreffende pagina. 
 
Het lidmaatschap geldt altijd voor de periode van 1 juli tot 30 juni van het betreffende sportseizoen. En wordt automatisch verlengd, tenzij op tijd (voor 1 juni 2024) een opzegging is ontvangen. Bij eventuele tussentijdse opzegging blijft  de contributie voor het resterende deel van het seizoen verschuldigd. Zie de pagina opzegging voor meer informatie.


Voor vragen en/of opmerkingen (bijv over tarieven/lidmaatschappen van volgend seizoen) kun je mailen naar [email protected]