HOTDOGS_edited.jpg KEEPER 2_edited.jpg CLINIC WU2.jpg MC1_edited.jpg CLINIC 3_edited.jpg zaalhockeysticks.jpg BARBEQUE1.jpg TENTEN_edited.jpg VRIENDINNNEN_edited.jpg JONGENS_edited.jpg
 
 

Vertrouwenspersoon

HCHN wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar sport: hockey. Een club waar we respectvol omgaan met elkaar. De praktijk, binnen diverse sportverenigingen, heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Helaas kunnen er allerlei vormen van discriminatie en intimidatie voorkomen binnen een sportclub. Binnen HCHN willen wij dit graag voor zijn.

Speelt er een probleem binnen je team of maak je je zorgen hoe er met je kind wordt omgegaan in het team, dan is de eerste stap dat je dit bespreekt met de coach of trainer van het team. Of direct contact opnemen met het aanspreekpunt van de jongste jeugd, junioren of senioren. Mochten zij er niet uitkomen, kan de coach, trainer of het aanspreekpunt contact opnemen met de afdeling ‘hockeyzaken’ in het bestuur. Én wordt er alles aan gedaan om het probleem op te lossen. Samen het gesprek blijven aangaan met elkaar is belangrijk. Is de problematiek voor jou zo ernstig, dat je dit niet met je coach, trainer of het aanspreekpunt durft te bespreken, dan is de vertrouwenspersoon je veilige aanspreekpunt. Dat is dan ook één van de redenen waarom er bij ons een vertrouwenspersoon aangesteld is.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij kwesties als (seksuele) intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, racisme, pesten, agressie of geweld. Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort. Of heb je een vermoeden dat er drugs op de club wordt gebruikt of overmatig gebruik van alcohol, waardoor er vervelende situaties kunnen ontstaan en durf je dit niet goed te melden. Dan kan een vertrouwenspersoon je helpen en adviseren hoe we het probleem gaan aanpakken en oplossen. Vertrouwen en zorgvuldig te werk gaan is hierbij heel belangrijk.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van HCHN?
Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk aan je coach of trainer stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Ook gedragingen als pesterijen tussen de teamleden onderling, opzettelijk iemand letsel toebrengen en discriminerende opmerkingen kunnen aanleiding geven tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het nemen van de beslissing of je officiële stappen gaat ondernemen en hoe je dit het beste kunt doen. Jij als trainer, coach, ouder, begeleider en teamlid kan natuurlijk terecht bij de vertrouwenspersoon.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven;
b. van op de hoogte bent.

Het kan belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren.
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur van HCHN. De vertrouwenspersoon rapporteert geanonimiseerd aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest. Van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Het bestuur van HCHN zal natuurlijk er alles aan doen om de desbetreffende situatie te verbeteren en/of op te lossen.

Hoe bereik je de vertrouwenspersoon van HCHN?
De vertrouwenspersoon bij HCHN is de mevrouw L.F. van Lingen. 

Je kunt haar bereiken via e-mail: [email protected].